Σερβιτόροι (Kord Hotels)

Απαιτούμενες δεξιότητες υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* & 5*
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση διαδικασιών F&B
 • Εξυπηρέτηση πελατών σε υψηλό επίπεδο
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο παροχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Διαμονή και διατροφή

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μας αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.

Μάγειρες (Kord Hotels)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος μαγειρικής σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Χρήση Η/Υ
 • Ανάλογη προϋπηρεσία σε αντίστοιχα ξενοδοχεία 4* & 5*
 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δημιουργικότητα & έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ικανότητα στην επίτευξη ποιοτικών στόχων

Προσφέρονται:

 • φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • διαμονή, διατροφή και πλήρης ασφάλιση
 • μισθός αναλόγως προσόντων
 • προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μας αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.

Barrista (Kord Hotels)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο πολυτελείας
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση classic cocktails και εκτέλεσης signature συνταγών του ξενοδοχείου
 • Άριστη γνώση παρασκευής όλων των ειδών καφέ
 • Άριστη ενημέρωση γύρω από τις νέες τάσεις στο συγκεκριμένο πόστο εργασίας
 • Ενθουσιώδης προσωπικότητα με άριστο πνεύμα συνεργασίας
 • Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία, την προσωπική επαφή με πελάτες
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, πηγαία ευγένεια και εξωστρέφεια

Προσφέρονται:

 • φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • διαμονή, διατροφή και πλήρης ασφάλιση
 • μισθός αναλόγως προσόντων
 • προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μας αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.

Ναυαγοσώστης (Kord Hotels)

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Ναυαγοσωστικής (επόπτη πισίνας)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και παροχή πρώτων βοηθειών

Παροχές εταιρίας:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον
 • Παρέχεται διαμονή και διατροφή

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μας αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.